Gkmob.com

”सूझ वास्‍तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्‍कालिक ज्ञानहै।” यह कथन है | Soojh vastavik sthiti ka aakasmik nishchit aur tatkalik gyan hai yah kathan hai

”soojh vastavik sthiti ka aakasmik, nishchit aur tatkalik gyan hai.” yah kathan hai : ”सूझ वास्‍तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्‍कालिक ज्ञानहै।” यह कथन गुड का है।