Gkmob.com

यमक अलंकार के उदाहरण?

Yamak alankar ke udaharan?

कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर व पाए बैराय.