Gkmob.com

Adbhut ras ka sthayi bhav kya hai? Athabhata rasa ka sathaii bhava kaya ha?

अद्भुत रस की स्थाई भाव आश्चर्य होता है.