www.gkmob.com

पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है?

: सामान्य ज्ञान

panchaayat aur nagarapaalikaon ke chunaav kaun karavaata hai : पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। 

Similar to panchaayat aur nagarapaalikaon ke chunaav kaun karavaata hai