Gkmob.com

'अनधिकृत' शब्द का संधि-विग्रह होगा | Anadhikrt shabd ka sandhi vigrah hoga

anadhikrt shabd ka sandhi-vigrah hoga : 'अनधिकृत' शब्द का संधि-विग्रह अन् + अधिकृत होगा।