Gkmob.com

लौकिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा

laukik shabd ka vilom shabd kya hoga : लौकिक शब्द का विलोम शब्द अलौकिक होगा।