Gkmob.com

ऐहिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा | Aihik shabd ka vilom shabd kya hoga

aihik shabd ka vilom shabd kya hoga : ऐहिक शब्द का विलोम शब्द पारलौकिक होगा।