Gkmob.com

उर्वर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा

urvar shabd ka vilom shabd kya hoga : उर्वर शब्द का विलोम शब्द ऊसर होगा।