Gkmob.com

श्लेष का शाब्दिक अर्थ?

Shalesh ka sabdik arth?

मेल मिलाप या चिपकना .