Gkmob.com

श्लेष का शाब्दिक अर्थ?

मेल मिलाप या चिपकना .