Gkmob.com

नीलकण्ठ का अनेकार्थी शब्द क्या है

नीलकण्ठ का अनेकार्थी शब्द : मोर, शिव, एक पक्षी विशेष आदि ये सभी नीलकण्ठ के अनेकार्थी शब्द हैं।

neelkanth ka anekarthi shabd : mor, shiv, ek pakshee vishesh.