Gkmob.com

मृदा की अम्‍लीयता की समस्‍या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?

Mrda ki amleeyata ki samasya ko door karane ke lie kiska prayog kiya jaata hai?

mrda ki am‍leeyata ki samas‍ya ko door karane ke lie kiska prayog kiya jaata hai : मृदा की अम्‍लीयता की समस्‍या को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है।