Gkmob.com

मगध का प्रथम राजवंश कौन था? Magadh ka pratham raajavansh kaun tha?

मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था।