Gkmob.com

खाला जी का घर होना मुहावरे का क्या अर्थ?

Khala ka ghar muhavare ka arth?

अपना घर.