Gkmob.com

अंतरिक्ष यान ‘मैगलन’ किस ग्रह पर भेजा गया था?

Antariksh yaan maigalan kis grah par bheja gaya tha?

antariksh yaan ‘maigalan’ kis grah par bheja gaya tha : अंतरिक्ष यान ‘मैगलन’ मंगल ग्रह पर भेजा गया था।